Kåringsprogram

KÅRINGSPROGRAM      
Øvelser:

Point:

Appelpoint:

(1) Lineføring

0 – 6

10/10

Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens
højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden
kommando sætte sig ved førerens venstre side under opstands-
ninger.
Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin
højre side på tilsvarende måde.
(2) Fri ved fod:

0 – 6

10/10

Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som øvelse 1.
(3) Apportering

0 – 6

10/10

Der anvendes en rund træpind.
Længde ca. 20 cm.
Tykkelse ca. 6 cm.
Apporten skal kastes mindst 10 m ud fra føreren.
Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende
tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre
side.
Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten
siddende tæt lige foran føreren, må give en ”PÅ PLADS”
kommando efter apportaflevering.
Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer
på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind.
Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre
side.
Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.
(4) Spring:

0 – 6

10/10

Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt
plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando
derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side.
Der kan gives 2 forsøg mod fradrag af 2 point.
(5) Halsgivning:

0 – 6

10/10

Hunden skal på kommando afgive 8 – 10 glam.
Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer
inden for 100 m.
(6) Afdækning:

0 – 6

10/10

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn.
Føreren går i skjul for hunden i en afstand af 50 m. Hunden
skal herefter blive liggende i dækstilling i 2 minutter.
Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.
(7) Sporsøgning:

0 – 15

20/10

Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige
markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet, hvor der er naturlig passage af hårdt underlag.
På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand.
Sporet skal være uden skarpe knæk.
Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm.
Sporlængde – ca. 300 m.
Alder – ca. ½ time.
(8) Rundering:

0 – 15

20/10

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis
åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller
delvis skjult person. Personen kan være stående, siddende
eller  liggende.
Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning
og herunder bevogte personen.
Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af
personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til
kåringsmanden.
(9) Stop af stokbevæbnet person:

0 – 15

20/10

Øvelsen afvikles i område, hvor der findes naturlige forhindringer.
Kommando: ”Stop manden” – ”Slip” – ”På Plads” eller ”Dæk” – ”Fremad  Gå”
Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten,
når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe.
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd.
Stokken kan være en ”slagstok – læder”
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop.
Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn
fra kåringsmanden, før føreren må løbe frem til sin hund. Kåringsmanden skal, straks efter figuranten er passiv,
give tegn til føreren. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.
Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring
og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm. Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hundens ryg eller sider. Hvis hunden viger i forbindelse med truslen eller slipper efter første stokkeslag, skal personen fortsætte sin truende adfærd. Hvis hunden igen viger eller slipper, kan hunden ikke bestå og øvelsen afbrydes.
Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Såfremt personen er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående.
Fastholder hunden sit bid, skal den straks slippe på kommando fra føreren. Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke
bestå. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden. Stokken skal afleveres til kåringsmanden. Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk”- eller ”på plads” kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.
(10) Stop af pistolbevæbnet person:

0 – 15

20/10

Kommando: ”Stop manden” – ”Slip” – ”På Plads” eller ”Dæk” – ”Fremad  Gå”
Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit
bid, indtil den kommanderes til at slippe.

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en pistol i modsatte hånd. Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop.
Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1
skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig
fast i personens beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Hundeføreren, skal efter skuddet søge dækning. Føreren
skal beordre personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret. Personen lægger pistolen i sin
lomme og viser tegn på overgivelse ved at række hånden i vejret. Føreren må herpå løbe frem til sin hund. Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående.
Fastholder hunden sit bid, skal den straks slippe på
kommando fra føreren. Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå. Føreren skal
efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden. Pistolen afleveres til kåringsmanden. Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk” eller ”på plads”- kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.

Maximum – point

110,0 point

Appelpoint
Ved appelpoint forstås den lydighed, hvormed hunden underkaster sig førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelsen af de enkelte øvelser.
Appelpoint tildeles som særskilte tiendedele i de enkelte øvelser.

Kåringsprøven er bestået, når

  – hunden har opnået i alt 85,0 point.

Det er dog en betingelse, at

– hunden ikke får 0 point i øvelse 2
– hunden ikke får 0 point i to af øvelserne 1 og 3 – 6
– hunden opnår minimum 10 point excl. appelpoint i øvelserne 7 – 10.

Dette kåringsprogram for sektion II fra 1. JULI 2007 med senere ændring træder i kraft den2. marts 2013